Kundklagomål
Vi tar dig på allvar

Kundklagomål är något som vi tar på största allvar. Det hjälper oss att bli medvetna om det som fungerar mindre bra och ger oss möjlighet att bli bättre.

Vår policy
Handelsbankens policy för kundklagomål tillämpas i hela koncernen. Bland annat gäller att alla klagomål ska behandlas korrekt, omsorgsfullt och så skyndsamt som möjligt.

Bankkontoret tar alltid hand om dig i första hand
Vänd dig till ditt bankkontor och framför dina synpunkter eller om det är något du vill klaga på.
Kontakta ditt bankkontor

Om du har en synpunkt eller klagomål som uppstått utanför Sverige, kontakta bankkontoret i fråga.
Handelsbanken i världen

Om du inte är nöjd med kontorets beslut
Så här går du vidare:

Om du vill att kontorets beslut ska omprövas
Ärendet ska i första hand bedömas av ledningen för den regionbank som kontoret tillhör. Information om vilken regionbanksledning du kan vända dig till får du via kontoret eller telefonväxeln 08-701 10 00.

Om du inte är nöjd med svaret från regionbanksledningen
Du har då möjlighet att kontakta bankens klagomålsansvariga, Eva Rångevall och Malin Dahl.
E-postformulär: klagomål

Adress:
Handelsbanken
Klagomålsansvarig
106 70 Stockholm

Är du inte nöjd med bankens beslut?
Då hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få ärendet prövat på nytt.

Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, i försäkringsärenden Konsumenternas försäkringsbyrå eller med konsumentvägledningen i din kommun.

Information om avtal som du som konsument ingått med banken via internetbanken eller mobilappen
Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller mobilappen och det har uppstått en tvist, som du inte har kunnat lösa med banken, kan du använda EU:s onlineplattform för tvistlösning:
EU:s onlineplattform för tvistlösning (nytt fönster)

Även om du gör din anmälan via onlineplattformen kommer ärendet att skickas till ARN för prövning.Mer information om tvistlösning online hittar du på:
Konsumenteuropa.se
Ladda ner

Sök kontor
Hitta ett bankkontor

  

Eller välj ort A-Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Å Ä Ö

Dotterbolag
Har du klagomål som gäller något av våra dotterbolag?
Handelsbanken Finans
Handelsbanken Liv
Stadshypotek


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies