Stadshypotek AB (publ), prospekt för säkerställda obligationer
Erbjudandena riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer svensk av rätt.

Prospekten får inte distribueras i något land där distribution eller erbjudandena kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land.

Förvärv av obligationer som emitteras i enlighet med dessa prospekt i strid mot ovanstående kan anses som ogiltigt.

Grundprospekt 2015
Grundprospekt, 17 juni 2015 (pdf)
Tillägg 2015:1, 23 juli 2015 (pdf)
Tillägg 2015:2, 23 feb 2016 (pdf)
Tillägg 2015:3, 15 juli 2016 (pdf)
Tillägg 2015:4, 1 mars 2017 (pdf)
Tillägg 2015:5, 25 juli 2017 (pdf)
Tillägg 2015:6, 21 februari 2018 (pdf)
Tillägg 2015:7, 19 mars 2018 (pdf)
Tillägg 2015:8, 24 juli 2018 (pdf)
Tillägg 2015:9, 18 februari 2019 (pdf)
Tillägg 2015:10, 4 mars 2019 (pdf)
Lån 1584, Slutliga villkor (pdf)
Lån 3007, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2009, Slutliga villkor (pdf)
Lån 3008E, Slutliga villkor (pdf)
Lån 3009E, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2010, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2011, Slutliga villkor (pdf)
Lån 1585, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2012, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2013, Slutliga villkor (pdf)
Lån 1587, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2014, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2015, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2016, Slutliga villkor (pdf)
Lån 1594, Slutliga villkor (pdf)
Lån 1588, Slutliga villkor (pfd)
Lån 2017, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2018, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2019, Slutliga villkor (pdf)
Lån 1589, slutliga villkor (pdf)

Grundprospekt 2014
Grundprospekt, 16 juni 2014 (pdf)
Tillägg 2014:1, 21 juli 2014 (pdf)
Tillägg 2014:2, 18 feb 2015 (pdf)
Lån 2006, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2007, Slutliga villkor (pdf)
Lån 2008, Slutliga villkor (pdf)Grundprospekt, forts.
Grundprospekt 2007-2011

Årlig sammanställning av offentliggjord information
Offentliggjord information 2012© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies