Rapporter Stadshypotek
Från och med 2013 rapporterar Stadshypotek halvårsvis.

2018
Årsredovisning 2018 (pdf)
Bokslutskommuniké 2018 (pdf)
Januari-juni delårsrapport 2018 (pdf)

2017
Årsredovisning 2017 (pdf)
Bokslutskommuniké 2017 (pdf)
Januari-juni delårsrapport 2017 (pdf)

2016
Årsredovisning 2016 (pdf)
Bokslutskommuniké 2016 (pdf)
Januari-juni delårsrapport 2016 (pdf)

2015
Årsredovisning 2015 (pdf)
Bokslutskommuniké 2015 (pdf)
Januari - juni, delårsrapport (pdf)

2014
Årsredovisning 2014 (pdf)
Bokslutskommuniké 2014 (pdf)
Januari - juni, delårsrapport (pdf)

2013
Årsredovisning 2013 (pdf)
Bokslutskommuniké 2013 (pdf)
Januari - juni, delårsrapport (pdf)

2012
Årsredovisning 2012 (pdf)
Bokslutskommuniké (pdf)
Januari - september, delårsrapport (pdf)
Januari - juni, delårsrapport (pdf)
Januari - mars, delårsrapport (pdf)

Rapporter Stadshypotek 1997 - 2011

Rapporter Stadshypotek 1997 - 2011

Rapporter Handelsbanken Hypotek

Rapporter Handelsbanken Hypotek© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies