Stadshypotek AB (publ), prospekt
för säkerställda obligationer, sid 2
Grundprospekt 2011
Grundprospekt, 30 september 2011 (pdf)
Tillägg 2011:1, 1 november 2011 (pdf)
Tillägg 2011:2, 24 februari 2012 (pdf)
Tillägg 2011:3, 15 maj 2012 (pdf)
Informaton för den norska marknaden (pdf)
Lån FRN 3001 NOK utgivet under grundprospektet (pdf)
Lån FRN NOK utgivet under grundprospektet (pdf)
Lån FRN 3003 utgivet under grundprospektet (pdf)

Grundprospekt 2010
Grundprospekt, 7 september 2010 (pdf)
Tillägg 2010:1, 26 oktober 2010 (pdf)
Tillägg 2010:2, 11 februari 2011 (pdf)
Tillägg 2010:3, 19 april 2011 (pdf)
Tillägg 2010:4, 12 maj 2011 (pdf)
Tillägg 2010:5, 9 augusti 2011 (pdf)
Lån 1586, Slutliga villkor (pdf)


Grundprospekt 2009
Grundprospekt, 7 september 2009 (pdf)
Lån 1583, Slutliga villkor (pdf)

Grundprospekt 2008
Grundprospekt, 8 september 2008 (pdf)

Grundprospekt 2007
Grundprospekt, 3 september 2007 (pdf)

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies