Förmåner
Förmåner som anställd

Handelsbankens grundidé är att alltid ha kunden i centrum och att bygga långsiktiga relationer. Samma värderingar gäller för de anställda. Vi vill att våra anställda ska ha en långsiktig syn på sin anställning i banken. Därför erbjuder vi våra anställda attraktiva förmåner, några av dem kan du läsa om nedan.

Friskvård
Friskvårdsverksamheten är en viktig del av det hälsofrämjande arbetet. Idag består den av över 30 olika sektioner, allt ifrån foto, orientering, sång, dans och bollsporter. Dessutom får alla tillsvidareanställda ett friskvårdbidrag på 3 000 kr per år.

Lunch
Alla anställda får lunchförmån i form av ett tillägg på lönen.

Banktjänster
Banken erbjuder de anställda personalförmåner på banktjänster bl.a. lån. Som anställd lånar du till en förmånlig ränta.

Bidrag vid föräldraledighet
Tillsvidareanställd erbjuds ersättning från banken med 10% av lönen upp till 10 basbelopp. På lönedel därutöver är ersättningen 80% av den fulla lönen.

Hushållsnära tjänster
Alla anställda erbjuds genom banken bra villkor för hushållsnära tjänster. Anställda som har barn under 12 år och avtal för hushållsnära tjänster får också en subvention.

Pension
Den anställdes ålderspension baseras på slutlönen. Till detta kommer en kompletterande pensionsdel BTPK, som man själv väljer hur man vill placera. Dessutom finns trygghet i form av sjuk- och efterlevandepension.

Oktogonen
Handelsbanken har som mål att ha högre lönsamhet än jämförbara banker. En förutsättning för att uppnå målet är att de anställda gör en bättre arbetsinsats än vad som är normalt för branschen i övrigt. När lönsamhetsmålet uppnås kan styrelsen besluta om en avsättning till bankens resultatandelsstiftelse Oktogonen. Alla medarbetare får en lika stor del av avsättningen och utbetalning kan ske när medarbetaren når 60 års ålder.

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies