Giltigt BankID saknas - Meddelandekod 10002
Om du vid inloggning med kortläsaren ansluten med sladd får felmeddelande 10002 tyder detta på att BankID säkerhetsprogram inte får kontakt med ditt BankID på inloggningskortet.

A. Kontrollera inloggningskortet.
  1. Kontrollera att du har rätt kort i kortläsaren, inloggningskortet är grått med texten 'Handelsbanken inloggningskort'.

  2. Kortet ska sitta med chippet vänt mot dig och nedåt i kortläsaren.

  3. Kontrollera att det syns en streckad linje i kortläsaren när kortet sätts i.


Testa att logga in.

Om ovanstående inte fungerar, testa att gnugga på chippet och prova igen, fortsätt annars nedan.

B. Kontrollera anslutningen till kortläsaren.
  1. Anslut kortläsaren till datorn. Texten 'Handelsbanken' samt tre rektanglar ska visas på kortläsaren och därefter slockna.

  2. Sätt i inloggningskortet i kortläsaren. En streckad linje ska visas en kort stund på kortläsaren.

  3. Om ovanstående inte sker så följ instruktionerna för

    Tillåten kortläsare saknas


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies