Banken som arbetsgivare
Våra grundläggande värderingar
Handelsbanken ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare i banken utvecklas, trivs och mår bra. Vi ska främja ett arbetssätt där medarbetarna är delaktiga och har inflytande på verksamheten.
Långsiktig och attraktiv arbetsgivare

Ständig utveckling
Handelsbankens styrka bygger på medarbetarnas samlade kompetens. När medarbetarna utvecklas, utvecklas banken. Den viktigaste källan till ökad professionalism är lärandet i det dagliga arbetet där alla våra medarbetare har ansvar för en ständig utveckling, både sin egen och verksamhetens.
Ständig utveckling

Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur
Att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur är en del av Handelsbankens grundläggande värderingar. Det handlar om att ta tillvara medarbetarnas samlade potential och att bredda rekryteringsbasen för att ännu mer bli en bank vars medarbetare speglar det samhälle som banken verkar i.
Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur

Hälsa och arbetsmiljö
Handelsbankens övergripande arbetsmiljömål är att medarbetarna ska må bra, utvecklas och fungera optimalt. Det är ett långsiktigt mål med många påverkande faktorer.
Hälsa och arbetsmiljö

Studentprogrammet
Handelsbankens Studentprogram startades i Sverige 2011. Programmet ger deltagare möjlighet att kombinera sina studier med arbete på Handelsbanken.
Studentprogrammet

Stiftelsen Oktogonen
När lönsamhetsmålet uppnås kan styrelsen besluta om en avsättning till bankens resultatandelsstiftelse Oktogonen.
Oktogonen


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies