Klagomål i Handelsbanken Liv
I försäkringsärenden vänder du dig till klagomålsansvarig i Handelsbanken Liv, Monica Jensen:

E-post klagomål Handelsbanken Liv

Handelsbanken Liv
Kundklagomål
Box 1325
111 83 Stockholm


Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga det.
Hur man överklagar Handelsbanken Livs beslut (pdf, nytt fönster)


Läs mer om kundklagomål i Handelsbanken
Kundklagomål i Handelsbanken

© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies