Synpunkter, frågor och klagomål
Vi vill veta vad du tycker om oss
Har du frågor om vår verksamhet eller tycker du att vi kan göra något bättre? Kanske har du synpunkter på hur våra Internettjänster fungerar. Har vi inte levt upp till dina förväntningar? Berätta för oss så att vi kan bli bättre.


Fråga eller synpunktKundklagomål
Har du frågor om banken eller vill framföra synpunkter?
Skicka in dina synpunkter
 
Om du vill klaga på någonting, kontakta i första hand ditt kontor.
E-post till kontoret
Kundklagomål


Ladda ner


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies