Large Corporates
Samordning för internationella behov
Large Corporates koordinerar produkter, tjänster, specialister och expertfunktioner över affärsområden och gränser.

Stora företag har stora krav
Large Corporates erbjuder stora internationella företag rådgivning och helhetslösningar av högsta klass. Vi samordnar bankens experter och utbud av avancerade produkter och tjänster.

Vi erbjuder
  • Internationell koordinering av specialister
  • Skräddarsydda helhetslösningar
  • Tillgång till områdesexperter
  • Kvalificerad rådgivning

Kontakta oss
Blasieholmstorg 11
106 70 Stockholm
Clearingnr 6976

Telefon 08-701 54 54
SHB växel 08-701 10 00
Fax 08-701 85 62


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies