1. Personal
  2. /
  3. Savings
  4. /
  5. Bästa utförande

Bästa utförande per instrumenttyp

Nedladdningsbara filer rörande bästa utförande

Krav i MiFID 2

Enligt nya krav i MiFID 2 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65), ska värdepappersföretag, för varje klass av finansiellt instrument, publicera en redogörelse för de fem mest använda marknadsplatserna, det vill säga där avslut skett (baserat på volym) och de fem mest använda mäklarna för utförande av kundorder. Detta ska göras årligen. Reglerna finns i artikel 27.6 i MiFID 2 (9 kap. 37 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden) och i den delegerade förordningen, (EU) 2017/576.

Analysen som genomförts och slutsatserna som dragits av Handelsbanken från den orderövervakning som skett och den kvalitet som uppnåtts under föregående år, ska sammanfattas och publiceras i anslutning till ovan redogörelse av utfall på marknadsplatser och hos mäklare.

Banken ska också, för varje kvartal, offentliggöra kvaliteten på orderutförande när värdepappersföretaget agerar för egen räkning som s.k. systematisk internhandlare (SI), när banken agerar som market maker och när banken fungerar som annan likviditetsleverantör. Kravet härrör från den delegerade förordningen 2017/575.

Bästa utförande - kvartalsvisa kvalitetsrapporter

Sammanfattning 
Sammanfattning bästa utförande 2018Opens in a new window
Sammanfattning bästa utförande 2017Opens in a new window

Bästa utförande 2018 - 2019

Filerna är komprimerade zip-filer. Klicka för att ladda ned.

2019 2018
Equities – Shares & Depositary Receipts
2019 Liquidity band 5 and 6Opens in a new window 2018 Liquidity band 5 and 6Opens in a new window
2019 Liquidity band 3 and 4Opens in a new window 2018 Liquidity band 3 and 4Opens in a new window
2019 Liquidity band 1 and 2Opens in a new window 2018 Liquidity band 1 and 2Opens in a new window
Debt instruments
2019 BondsOpens in a new window 2018 BondsOpens in a new window
2019 Money marketOpens in a new window 2018 Money MarketOpens in a new window
Interest rate derivatives
2019 Ir Futures and optionsOpens in a new window 2018 Ir Futures and optionsOpens in a new window
2019 Ir Swaps and forwardsOpens in a new window 2018 Ir Swaps and forwardsOpens in a new window
Currency derivatives
2019 Fx Futures and optionsOpens in a new window 2018 Fx Futures and optionsOpens in a new window
2019 Fx Swaps and forwardsOpens in a new window 2018 Fx Swaps and forwardsOpens in a new window
Equity derivatives
2019 Equity options and futuresOpens in a new window 2018 Equity options and futuresOpens in a new window
2019 Equity swapsOpens in a new window 2018 Equity swapsOpens in a new window
Warrants, Certificates and Securitized derivatives
2019 Warrants and certificatesOpens in a new window 2018 Warrants and certificatesOpens in a new window
2019 Other securitized derivativesOpens in a new window 2018 Other securitized derivativesOpens in a new window
Commodities derivatives and Emission allowances derivatives
2019 Commodities options and futuresOpens in a new window

2018 Commodities options and futuresOpens in a new window

2019 Other commoditiesOpens in a new window 2018 Other commoditiesOpens in a new window
Exchange traded products
2019 Exchange tradedOpens in a new window 2018 Exchange tradedOpens in a new window
All files are down loadable zip-files