1. Bästa utförande kvartal

Bästa utförande per kvartal

Kvalitet på utförande i egenskap av systematisk internhandlare, marknadsgarant eller likviditetsleverantör
Paragraftäcken

MiFID II requirements

Download reports 

Svenska Handelsbanken AB (publ) may act as systematic internaliser (SI), market maker or liquidity provider, in these cases transactions are executed directly between the Bank and its customers. A quarterly report will be provided by the Bank in order to help the customers evaluate the Bank’s quality of execution. The reports include, for example, information about price, cost and likelihood of execution.

The files are compressed zip files. Click on link to download.

Översikt

  • Referensdata - Information om vilka finansiella instrument Banken har agerat som SI, marknads eller likviditetsgarant i. 
  • Intradagshandel - Inkluderar genomsnittspriser och omsatt värde under två minuter efter fyra specifika tidpunkter under handelsdagen. När inga transaktioner genomförts under denna period återspeglar tabellen efterföljande transaktioner, om någon, före nästa specifik tidpunkt. 
  • Daglig statistik - Omfattar högsta, lägsta och genomsnittliga priser i handlade finansiella instrument under en handelsdag.
  • Kostnader - Courtaget som Banken debiterar täcker alla exekverings- och avvecklingskostnader oavsett hur och var ordern läggs. Ordern kan utföras på en handelsplats eller så kan Banken utföra det mot eget lager. Kostnaderna specificeras endast där handlaren tar en sådan avgift och rimligen kan inkludera den. Kunderna debiteras aldrig särskilda avgifter när banken agerar som SI, marknadsaktör eller likviditetsleverantör.
  • Sannolikhet för utförande - Detaljer om antal ordrar eller prisförfrågningar, ändringar eller annulleringar, värde och genomsnittsstorlek på utförda transaktioner.
  • Prisanalys - Detaljer om de bästa priserna, genomsnittlig spread och djupet i orderboken under fyra specifika tidpunkter under handelsdagen, där Banken erbjuder ett kontinuerligt orderbokssystem eller svarar på prisförfrågningar.
  • Tidsanalys - Analys av Bankens svarstid mellan förfrågan och tillhandahållande av pris samt mellan acceptans och utförande.
  • Bästa utförande - Reglerna för bästa utförande styr hur din order utförs.