Certifikat och Warranter
Köp och Försäljning av Svenska
Warranter
Turbos
Maxcertifikat
Indexcertifikat
Tillväxtcertifikat
Bull & Bear certifikat
Råvarucertifikat
Kupongcertifikat
Premiumcertifikat
Depå Internet Depå kontor VP-kto kontor
Courtage per nota upp till 1 mkr 0,09% 0,50% 0,50%
Courtage per nota över 1 mkr 0,09% 0,30% på överskjutande belopp 0,30% på överskjutande belopp
Minimicourtage per nota 99 kr 175 kr 225 kr© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies