Räntebärande instrument
Köp och försäljning av Svenska räntebärande obligationer
och förlagslån SOX-lista
 
Courtage per nota upp till 1 mkr 0,45%
Minimicourtage per nota VP-kto 225 kr
Minimicourtage per nota Depå 175 kr
över 1 mkr pris på förfrågan
Försäljning av svenska statens premieobligationer  
Courtage 0,30%
Minimicourtage per nota 100 kr
Köp och försäljning av övriga räntebärande obligationer och förlagslån samt penningmarknadsinstrument  
Pris på förfrågan© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice   » Cookies