Avbrott i tjänsterna på lördag

obs

Vi har lördagen 1.11. kl. 5 - 9.30 ett avbrott i våra nättjänster och våra kort.
Du kan inte använda nätbanken och du kan inte ta ut pengar med Handelsbankens Visa- och MasterCard-kort. Det kan även förekomma störningar i kortbetalningarna. Företagens GlobalOn-Line är inte heller i bruk.


IBAN-kontonummer också i nätbankens betalningar

jordglob

Från och med 20.11.2014 ska en inhemsk betalningsmottagares konto ges som IBAN-nummer också i nätbanken.
Obs! Har du e-faktura behöver du inte knappa långa IBAN-nummer.
IBAN och IBAN-räknare


Vi har de nöjdaste kunderna

nöjd manlig kund

EPSI-rating har publicerat resultatet för år 2014 års kundnöjdhetsmätning. Handelsbankens kunder, både privat- och företagskunderna, är Finlands nöjdaste bankkunder.
EPSI: kundnöjdhetsmätningens sammandrag


Placera i Asien och Stillahavsområdet

liten flicka i skottkärra, pappa bredvid

Asiens tillväxt är fortfarande i särklass. I Kina är tillväxten stabil och och även i övriga Asien ser det ljust ut. Vår aktieindexobligation placerar i stabila företag i Asien och Stillahavsområdet..
Läs om aktieindexobligationen och tecknaFölj oss på Facebook

Logga in
Nätbanken för privatkunder

Nätbanken för företag

Om kontoret
Haapaniemenkatu 13
PB 328
70101 Kuopio

Kontakta kontoret
Tfn010 444 3140
Faksi010 444 3150


Öppettider på kontoret
må - fre 10:00 - 16:30

Kontoret på kartan

Telefontjänsten
Utanför kontorstid betjänar vi på
010 444 2442
(bankdagar 8.00 - 18.30).

Spärr av nätkoder och kort (24 h)
I Finland
020 333
Utomlands
+358 20 333

Spara numret i din telefon.

Välj kontor
Kontoren i Finland


© Svenska Handelsbanken AB (publ)