Kontaktuppgifter
Huvudkontoret
Handelsbanken Finland
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11


FO-nummer: 0861597-4
Moms-nummer ("VAT-nummer"): FI08615974
BIC/SWIFT-adress: HANDFIHH

Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland,
vice VD i koncernen
Tfn 010 444 2700

Hanne Katrama, rörelsechef
Tfn 010 444 2791

Kari Koivisto, rörelsechef
Tfn 010 444 2217

Hannu Oksanen, rörelsechef
Tfn 010 444 2237

Handelsbanken Capital Markets
östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11

Handelsbanken Kapitalförvaltning
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors
Tfn 010 444 11



Våra kontor


Bankens servicenummer
Bankens telefontjänst
010 444 2442
(kl. 8:00 - 18:30)
_ _ _

Telefontjänst för företagens betalningstjänster
010 444 2545

Samtalen till telefontjänsten kostar 0,088 euro/min.


Övriga kontaktuppgifter



© Svenska Handelsbanken AB (publ)