Kontaktuppgifter
Huvudkontoret
Handelsbanken Finland
Alexandersgatan 11
00100 Helsingfors
Tfn 010 444 11


FO-nummer: 0861597-4
Moms-nummer ("VAT-nummer"): FI08615974
BIC/SWIFT-adress: HANDFIHH

Nina Arkilahti, chef för Handelsbanken Finland,
vice VD i koncernen
Tfn 010 444 2700

Hanne Katrama, rörelsechef
Tfn 010 444 2791

Hannu Oksanen, rörelsechef
Tfn 010 444 2237

Sirpa Pensas, rörelsechef
Tfn 010 444 2204

Handelsbanken Capital Markets
Alexandersgatan 11
00100 Helsingfors
Tfn 010 444 11

Handelsbanken Kapitalförvaltning
Alexandersgatan 11
00100 Helsingfors
Tfn 010 444 11Våra kontor


Bankens servicenummer
Bankens telefontjänst
010 444 2442
(kl. 8:00 - 18:30)
_ _ _

Telefontjänst för företagens betalningstjänster
010 444 2545

Telefonsamtalen till banken kostar 0,0835 euro/samtal + 0,1209 euro/minut (inkl. moms 24 %).


Övriga kontaktuppgifter© Svenska Handelsbanken AB (publ)