Valutakonto
Affärer i annan valuta

Från Valutakontot sköter du företagets in- och utbetalningar från utlandet. Du undviker onödiga växlingsavgifter och minskar valutarisken.

Ansök om Valutakonto

Lägre risk
Fördelar Valutakonto
  • Kan användas som transaktions- eller placeringskonto utan bindningstid
  • Inga växlingsavgifter
  • Lägre valutarisk

Valutakurser kan förändras snabbt. Om företaget har stora belopp på sitt konto kan det vara bra att begränsa kursriskerna. Prata med oss om det är aktuellt för ditt företag.
Valutariskhantering

Valutakonto med kredit
Du kan koppla en kredit till företagets Valutakonto. Det är en extra trygghet om intäkter och utgifter inte stämmer i tiden. Via internet eller telefon kan du utföra de flesta bankärenden på egen hand.

Vill du ansöka om ett Valutakonto?

Kontakta oss

Du får hjälp av en rådgivare på ditt lokala bankkontor.

Hitta bankkontor

Aktuella kurser

Konto i andra länder
Öppna företagskonton i lokal valuta i de länder du gör affärer.
Konton utomlands


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies