Valutakonto
Affärer i annan valuta

Från Valutakontot sköter du företagets in- och utbetalningar från utlandet. Du undviker onödiga växlingsavgifter och minskar valutarisken.

Ansök om Valutakonto

Lägre risk
Fördelar Valutakonto
  • Kan användas som transaktions- eller placeringskonto utan bindningstid
  • Inga växlingsavgifter
  • Lägre valutarisk

Valutakurser kan förändras snabbt. Om företaget har stora belopp på sitt konto kan det vara bra att begränsa kursriskerna. Prata med oss om det är aktuellt för ditt företag.
Valutariskhantering

Bankgiro i euro
Du kan ansluta ett bankgiro i euro till ett Valutalkonto i euro. Då kan dina kunder enkelt betala till företagets bankgironummer. Pengarna sätts direkt in på Valutakontot.

Valutakonto med kredit
Du kan även koppla en kredit till företagets Valutakonto. Det är en extra trygghet om intäkter och utgifter inte stämmer i tiden. Via internet eller telefon kan du utföra de flesta bankärenden på egen hand.

Vill du ansöka om ett Valutakonto?

Information om statlig insättningsgaranti.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Vill du veta mer?

Aktuella kurser

Insättningsgaranti
Staten garanterar din insättning på konto.
Läs mer om garantin

Konto i andra länder
Öppna företagskonton i lokal valuta i de länder du gör affärer.
Konton utomlands

Ladda ned


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies