Allkort – reseförsäkring och avbeställningsskydd
Försäkringsvillkoren

Denna sida är en sammanfattning av reseförsäkringen.
Vill du veta exakt vad som gäller är det viktigt att du läser de fullständiga villkoren.


www.nordic.zurich.com (nytt fönster)

Allkortet lönar sig
Betala resan med Allkortet, direkt till resebyrån, så ingår reseförsäkring, avbeställningsskydd och kundbonus på köpet.


Trygghet på resan
Betala minst halva resan med Allkortet, så ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd för resor i hela världen. Försäkringen gäller för:
 • dig och din make/maka/registrerade partner/sambo
 • barn upp till 23 år som fortfarande bor hemma och de är försäkrade även när de reser på egen hand
 • barnbarn under 23 år som följer med mor- och farföräldrar på resa utan förälders sällskap
Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta inom EU**.

Har du betalat resan för dina medresenärer med ditt kort?
Då omfattas de av försäkringen om de har Handelsbankens Bankkort MasterCard, Allkort eller Platinum.

Om avbeställningsskyddet
Avbeställningsskyddet täcker resekostnad upp till 25 000 kr per försäkrad eller totalt 75 000 kr för alla försäkrade. Stuga eller lägenhet som hyrs i högst 60 dagar och via organiserad förmedlare likställs med resa. Även hotellrum som hyrs via hotell eller organiserad förmedlare likställs med resa.

Försäkringen gäller om du före avresa från hemorten*** tvingas avbeställa resan på grund av att :
 • Du, annan person i ditt resesällskap, nära anhörig eller person som du avser att besöka, drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
 • En oförutsedd händelse förorsakar väsentlig skada i din permanenta bostad.

Om reseförsäkringen
Reseförsäkringen täcker dina viktigaste försäkringsbehov för resan.
 • Vårdkostnader och hemtransport vid akut sjukdom/olycksfall.
 • Invaliditets- eller dödsfallsersättning vid olycksfall.
 • Allmänt färdmedel – förseningsersättning vid ut- respektive inresa från/till hemorten i EU**.
 • Incheckat bagage – förseningsersättning vid utresa från hemorten***.
 • Återbetalning av outnyttjade tjänster (golf- och skidförsäkring under resa)
 • Hole-in-one ersättning förutsatt att greenfee är betald med Allkortet
 • Självriskskydd för hyrbil utomlands om skadan överstiger hyrbilens självrisk.
 • Självriskskydd för bostad och privatbil
Försäkringen gäller inte vid tjänsteresor.

Betalning av resa
Betala i första hand med Allkortet till resebyrån eller på resebyråns hemsida, för då får du också kundbonus på köpet. När du betalar med Allkortet har du även möjlighet att vid t ex en flygbolagskonkurs göra en kortreklamation och få tillbaka pengar enligt Visas och MasterCards kortregelverk.

Reseförsäkringen gäller även om du som har Allkort betalar resan från ditt konto i Handelsbanken via Internettjänsten, mobiltjänsten, privatgiro eller våra kontor. Men då får du ingen kundbonus och du kan inte heller göra en kortreklamation vid t ex en flygbolagskonkurs.
Tänk på att betalningen ska göras direkt till reseföretaget och i omedelbar anslutning till uttaget. Både uttag och betalning ska kunna styrkas med kvitto.

*Zurich Insurance plc, (Irland) Filial Sverige.

** Med EU avses i Zurich:s försäkringsvillkor samtliga EU- och EES-länder samt Schweiz.

*** Med hemort menas där försäkrad har sin ordiniarie stadigvarande bostad och är folkbokförd eller motsvarande inom EU.

Akut hjälp under resa
Om försäkrad under resa blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycksfallsskada och är i behov av läkarvård eller hemtransport, ska den försäkrade eller behandlande läkare ringa:

Om du betalat minst 50% av resan med ditt Allkort ring Zurich Assistance +46 8 579 332 20.


Ansök här

Svar inom 24 timmar


Reseförsäkringen

Försäkringsgivare är Zurich*

Hämta fullständiga villkor och skadeanmälan på

www.nordic.zurich.com/
handelsbanken (nytt fönster)

eller ring:
08-579 33 221.© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies