Bolån med räntetak
Sätt ett tak för räntan på bolånet

Bolån med räntetak passar dig som vill veta hur hög räntan på ditt bolån maximalt kan bli och samtidigt följa med när räntan går ned.

Kort ränta med lång trygghet
Bolån med räntetak är ett lån med en kort, löpande ränta som justeras var tredje månad. Den löpande räntan kan röra sig upp eller ned men aldrig överstiga den fastställda takräntan. Denna trygghet får du under hela lånets bindningstid som är fem år.

Så här fungerar det
  • Den löpande räntan justeras var tredje månad.
  • Takräntan anger den ränta som du maximalt kan få betala, även om den löpande räntan stiger över taket.

  • Du vet vad den maximala kostnaden kan bli för ditt bolån.
  • Takräntan bestäms vid utbetalningen av lånet och gäller sedan under lånets bindningstid som är fem år.

  • Förtidslösen kan utlösa ränteskillnadsersättning då den löpande räntan är bunden i tre månader och takräntan i fem år.

Det ingår en premie i både den löpande räntan och i takräntan som skyddar från räntehöjningar över taket.

Tänk på
För att få så bra riskspridning som möjligt på dina bolån är det bra att fördela räntorna på olika räntebindningstider. Vet du att du kommer att flytta inom ett par år kan det dock vara klokt att välja en kortare räntebindningstid eftersom det kan bli dyrt att lösa ett lån i förtid.

Aktuell räntesats och takränta hittar du under Boräntor.


Vill du veta mer om bolån med räntetak?
Förläng lånet i förtid


© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Cookies